Publications

Selected Publications:

Kolehmainen S, Ylisaukko-Oja T, Jokelainen J, Koivusalo M, Jokiranta TS, Sipponen TBenefit of measuring vedolizumab concentrations in inflammatory bowel disease patients in a real-world setting. Scand J Gastroenterol. 2021 Aug;56(8):906-913.

Article
Pubmed

Torvinen S, Vihervaara V, Miettinen T, Jokelainen J, Bauer M, Marttila A, Tamminen K, Jonna Salonenet J. Multiple Myeloma Treatments, Outcomes, and Costs of Health Care Resource Utilisation During 2009-2016, Based on Multiple Data Sources from a Hospital District in Finland. Int J Clin Exp Med Sci 2021; 7(1): 21-30.

Article

Halminen O, Vesikansa A, Mehtälä J, Hörhammer I, Mikkola T, Virta LJ, Ylisaukko-Oja T, Linna M. Early Start of Anti-Dementia Medication Delays Transition to 24-Hour Care in Alzheimer’s Disease Patients: A Finnish Nationwide Cohort StudyJ Alzheimers Dis. 2021;81(3):1103-1115. 2019.

Article
Pubmed

Ventola H, Vesikansa A, Jokelainen J, Siitonen T, Ettala P, Laine O, Lehtinen E, Lepäntalo A, Patronen M, Partanen A, Linna M, Ylisaukko-oja T, Lassila R. Characterisation of healthcare utilisation and cost of haemophilia care in real‐life: A 4‐year follow‐up study in Finland. Haemophilia. First published: 20 November 2020.

Article
Pubmed
In Press 

Linna M, Vuoti S, Silander K, Hörhammer I, Halminen O, Mikkola T, Koivuranta-Vaara P, Virta LJ, Koivusalo M, Ylisaukko-Oja T. Impact of Anti-Dementia Medication on the Risk of Death and Causes of Death in Alzheimer’s Disease. J Alzheimers Dis. 2019;71(4):1297-1308.

Article
Pubmed
In Press 

Ylisaukko-oja T, Torvinen S, Ventola H, Schmidt S, Herrala S, Kononoff J, Voutilainen M. Healthcare resource utilization and treatment costs of Finnish chronic inflammatory bowel disease patients treated with infliximabScand J Gastroenterol. Published online: 16 Jun 2019.

Article
Pubmed
In Press 

Ylisaukko-oja T, Torvinen S, Aaltonen J, Nuutinen H, Blomster T, Jussila A, Pajala M, Salminen K, Moilanen V, Hakala K, Kellokumpu M, Toljamo K, Rautiainen H, Kuisma J, Peräaho M, Molander P, Silvennoinen J, Liukkonen V, Henricson H, Tillonen J, Esterinen M, Nielsen C, Hirsi E, Lääne M, Suhonen UM, Vihriälä I, Mäkelä P, Puhto M, Punkkinen J, Sulonen H, Herrala S, Jokelainen J, Tamminen K, Sipponen T. Characterization of inflammatory bowel disease management by vedolizumab and concomitant treatments in real-life clinical practice. Biologicals. 2019 Mar;58:50-56.

Article
Pubmed
In Press 

Ylisaukko-oja T, Aaltonen J, Nuutinen H, Blomster T, Jussila A, Pajala M, Salminen K, Moilanen V, Hakala K, Kellokumpu M, Toljamo K, Rautiainen H, Kuisma J, Peräaho M, Molander P, Silvennoinen J, Liukkonen V, Henricson H, Tillonen J, Esterinen M, Nielsen C, Hirsi E, Lääne M, Suhonen UM, Vihriälä I, Mäkelä P, Puhto M, Punkkinen J, Sulonen H, Herrala S, Jokelainen J, Tamminen K, Sipponen T. High treatment persistence rate and significant endoscopic healing among real-life patients treated with vedolizumab – a Finnish Nationwide Inflammatory Bowel Disease Cohort Study (FINVEDO). Scand J Gastroenterol. 2018;53(2):158-167.

Article
Pubmed
In Press 

Grönholm A, Litkey D, Jokelainen J, Keto J, Pöyry M, Linden K, Heikkinen AM. Finnish dentists find smoking cessation important but seldom offer practical support for their patients. Community Dent Health. 2017 Dec 1;34(4):241-247.

Article
Pubmed
In Press 

Keto J, Ventola H, Jokelainen J, Timonen M, Linden K, Ylisaukko-oja T, Keinänen-Kiukaanniemi S, Auvinen J. Primary health care utilisation and its costs among middle-aged smokers. Eur J Health Econ. 2017;18(3):351-360.

Article
Pubmed
In Press

Keto J, Ventola H, Jokelainen J, Linden K, Keinänen-Kiukaanniemi S, Timonen M, Ylisaukko-oja T, Auvinen J. Cardiovascular disease risk factors in relation to smoking behaviour and history: a population-based cohort study. Open Heart. 2016;3(2):e000358.

Article
Pubmed
In Press

Sandler N, Holländer J, Långström D, Santtila P, Saukkonen A, Torvinen S. Evaluation of inhaler handling-errors, inhaler perception and preference with Spiromax, Easyhaler and Turbuhaler devices among healthy Finnish volunteers: a single site, single visit crossover study (Finhaler). BMJ Open Respir Res. 2016;3(1):e000119.

Article
Pubmed

Keto J, Jokelainen J, Timonen M, Linden K, Ylisaukko-oja T. Physicians discuss the risks of smoking with their patients, but seldom offer practical cessation support. Subst Abuse Treat Prev Policy. 2015;10:43.

Article
Pubmed

Kujanpää T, Ylisaukko-oja T, Jokelainen J, Hirsikangas S, Kanste O, Kyngäs H, Timonen M. Prevalence of anxiety disorders among Finnish primary care high utilizers and validation of Finnish translation of GAD-7 and GAD-2 screening tools. Scand J Prim Health Care. 2014;32(2):78-83.

Article
Pubmed

Kujanpää T, Ylisaukko-oja T, Jokelainen J, Linna M, Timonen M. Comparative cost analysis of generalized anxiety disorder and major depressive disorder patients in secondary care from a national hospital registry in Finland. Nord J Psychiatry. 2014;68(5):306-10.

Article
Pubmed

Articles in Finnish:

 

Vesikansa A, Jokelainen J, Mehtälä J, Mutanen K, Lundqvist A, Laatikainen T, Ylisaukko-Oja T, Saukkonen T, Pietiläinen KH. Lihavuuden yhteys elämänlaatuun ja työkykyyn suomalaisessa aikuisväestössä. Suomen Lääkärilehti 2020;45:2377–2384.

Article
In Press

Ventola H, Vesikansa A, Siitonen T, Jokelainen J, Ettala P, Laine O, Lehtinen E, Lepäntalo A, Partanen A, Ylisaukko-oja T, Lassila R. Hemofilian hoito ja kustannukset Suomessa. Suomen Lääkärilehti 2020;75(1–2):45–49.

Article
In Press

Ylisaukko-oja T, Jokelainen J, Sipponen T. Vedolitsumabin vaikuttavuus suomalaisten IBD-potilaiden hoidossa. Best Practice Gastroenterologia 10/2018.

Article

Ventola H, Grönholm A, Jokelainen J, et al. Tieto leikkauspotilaan tupakoinnista on tärkeää kirjata systemaattisesti. Suomen Lääkärilehti 2018;42:2435–6.

In Press

Grönholm A, Karhunen-Enckell U, Liira H. Tupakasta vieroitus ennen leikkausta. Suomen Lääkärilehti 2017;72:286–9.

Article
In Press

Keto J, Rautio N, Ylisaukko-oja T, Linden K, Koponen H. Mielenterveyden häiriöistä kärsivien tupakasta vieroitus. Duodecim 2015;131:855–61.

Article

Keto J, Jokelainen J, Linden K, Ylisaukko-oja T, Timonen M. Yleislääketieteen erikoislääkärien kokemat esteet tupakasta vieroituksessa. Yleislääkäri 2015;30:23-36.

Ventola H, Keto J, Jokelainen J, Linden K, Ylisaukko-oja T. Kuinka suomalaiset psykiatrit vieroittavat tupakasta. Erikoislääkäri 2015;25:550-560.

Rautio N, Jokelainen J, Ekroos H, Puhakka M, Keto J, Linden K, Ylisaukko-oja T. Erikoislääkärit tupakasta vieroituksen toteuttajina. Erikoislääkäri 2014;24:41-46.

Ylisaukko-oja T, Linden K. Tupakasta vieroituksen toteutuminen työterveyslääkärien näkökulmasta. Työterveyslääkäri 2014(2):68-70.

Ylisaukko-oja T, Keto J, Jokelainen J, Timonen M, Linden K. Tupakasta vieroitus – siirtyvätkö suositukset käytäntöön? Suomen Lääkärilehti 2014;69:328-330.

Back to Medical Data Science